40 Yıl

Çevre Politikası

Çevre bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, çevresel etkilere karşın tutumlarını geliştirmek.

Şirketimizde kendi alanında yasal mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak kurulan çevre yönetim sisteminin etkili olarak uygulanmasını, çevre performansımızın sürekli gelişimini sağlayarak ilgili tüm tarafların memnuniyetini artırmak.

Çevresel performansımızın sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.

Çevre boyutları ve yaptığı iş ile ilgili yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

Çevre etkilerini kontrol altında tutarak bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini “Operasyonel İş Mükemmelliği” ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için çevre ile ilgili yasa ve yönetmenliklerine uymak.

Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi, tüm kamuoyuna taahhüt ve ilan eder.