40 Yıl

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

“Önlemek, ödemekten daha ucuzdur” bilinciyle, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleyici/ proaktif yaklaşımla sistemli, kararlı ve uygulanabilir seviyeyi sürekli yükseltmek amacıyla;

Yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı temel alarak, sürekli gelişmeyi,

Çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak şekilde çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalığı ve yaralanmalara karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi,

Yatırımların gerçekleştirilmesinde olası çevresel etkileri ve iş sağlığı güvenliği risklerini dikkate almayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Toplum ve çevreye saygılı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi,

İş sağlığı ve güvenliğini, tüm faaliyetlerimizde birinci öncelik olarak dikkate almayı,

İş sağlığı ve güvenliği konusunda, eğitim ve diğer faaliyetlerle çalışanlarımızın bilinç düzeyini artırmayı ve davranışlarını olumlu yönde geliştirmeyi,

Çalışanların bağlılığı ve memnuniyetindeki başarıyı sürdürmeyi,

Bölgemizdeki kuruluşlar ile iş birliği yapmak, afetler ve acil durumlara ortak müdahale edebilecek bir yapılanmanın içinde olmayı hedeflemektedir.