Kalite ve Çevre Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Mevcut ve yeni geliştirilecek ürünlerimizin özelliklerini, spesifikasyonlarını, fiyatlarını ve piyasaya çıkış sürelerini belirlerken, yurtiçindeki ve yurtdışındaki mevcut ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını, tercihlerini ve önceliklerini ana kriter olarak benimseyerek, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin müşterilerimiz için en çok beğenilen ve sürekli tercih edilen ürünler ve hizmetler olmasını sağlamak,

Bu amaca ulaşmak için tüm iş süreçlerimizin sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, çalışanların bu hedeflerin ve süreçlerin içindeki yerlerinin farkında olmasını sağlayacak performans kriterlerinin ve ölçme oranlarının belirlenmesi, tüm çalışanların bu kriter ve oranları açıkça anlamalarını ve benimsemesini sağlamak,

Müşteri memnuniyetini, performans kriterlerini sürekli ölçerek hedeflere ulaşmak için gerekli düzeltmeleri ve iyileştirmeleri yapmaktır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, çevresel etkilere karşın tutumlarını geliştirmek.

Şirketimizde kendi alanında yasal mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak kurulan çevre yönetim sisteminin etkili olarak uygulanmasını, çevre performansımızın sürekli gelişimini sağlayarak ilgili tüm tarafların memnuniyetini artırmak.

Çevresel performansımızın sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.

Çevre boyutları ve yaptığı iş ile ilgili yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

Çevre etkilerini kontrol altında tutarak bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini “Operasyonel İş Mükemmelliği” ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için çevre ile ilgili yasa ve yönetmenliklerine uymak.

Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi, tüm kamuoyuna taahhüt ve ilan eder.