Şirket Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Mevcut ve yeni geliştirilecek ürünlerimizin özelliklerini, spesifikasyonlarını, fiyatlarını ve piyasaya çıkış sürelerini belirlerken, yurtiçindeki ve yurtdışındaki mevcut ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını, tercihlerini ve önceliklerini ana kriter olarak benimseyerek, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin müşterilerimiz için en çok beğenilen ve sürekli tercih edilen ürünler ve hizmetler olmasını sağlamak,

Bu amaca ulaşmak için tüm iş süreçlerimizin sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, çalışanların bu hedeflerin ve süreçlerin içindeki yerlerinin farkında olmasını sağlayacak performans kriterlerinin ve ölçme oranlarının belirlenmesi, tüm çalışanların bu kriter ve oranları açıkça anlamalarını ve benimsemesini sağlamak,

Müşteri memnuniyetini, performans kriterlerini sürekli ölçerek hedeflere ulaşmak için gerekli düzeltmeleri ve iyileştirmeleri yapmaktır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, çevresel etkilere karşın tutumlarını geliştirmek.

Şirketimizde kendi alanında yasal mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak kurulan çevre yönetim sisteminin etkili olarak uygulanmasını, çevre performansımızın sürekli gelişimini sağlayarak ilgili tüm tarafların memnuniyetini artırmak.

Çevresel performansımızın sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.

Çevre boyutları ve yaptığı iş ile ilgili yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

Çevre etkilerini kontrol altında tutarak bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini “Operasyonel İş Mükemmelliği” ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için çevre ile ilgili yasa ve yönetmenliklerine uymak.

Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi, tüm kamuoyuna taahhüt ve ilan eder.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

“Önlemek, ödemekten daha ucuzdur” bilinciyle, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleyici/ proaktif yaklaşımla sistemli, kararlı ve uygulanabilir seviyeyi sürekli yükseltmek amacıyla;

Yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı temel alarak, sürekli gelişmeyi,

Çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak şekilde çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalığı ve yaralanmalara karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi,

Yatırımların gerçekleştirilmesinde olası çevresel etkileri ve iş sağlığı güvenliği risklerini dikkate almayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Toplum ve çevreye saygılı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi,

İş sağlığı ve güvenliğini, tüm faaliyetlerimizde birinci öncelik olarak dikkate almayı,

İş sağlığı ve güvenliği konusunda, eğitim ve diğer faaliyetlerle çalışanlarımızın bilinç düzeyini artırmayı ve davranışlarını olumlu yönde geliştirmeyi,

Çalışanların bağlılığı ve memnuniyetindeki başarıyı sürdürmeyi,

Bölgemizdeki kuruluşlar ile iş birliği yapmak, afetler ve acil durumlara ortak müdahale edebilecek bir yapılanmanın içinde olmayı hedeflemektedir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Müşteri memnuniyetini ilke olarak benimsemek,

Müşteri memnuniyetini sağlamak için sürekli gelişmeyi hedef edinmek,

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun sesini dinlemek, verilen hizmetle ilgili bilincini arttırmak,

Acil Aydınlatma üretim alanında, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamakla beraber gelecek olan şikayetleri de etkili ve verimli şekilde ele alarak değerlendirmek. Sonuçları müşterilerimizle paylaşarak beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını ölçmek,

Sektörümüzdeki yenilikleri takip etmek ve sektörde tercih edilen firma olmak,

Yerel ve uluslararası regülasyonlara ve müşteri beklentilerine uygun ürünler üretmek, ürünlerinde kaliteli, etkili ve güvenilir olmak,

Tüm çalışanlar, sorumlu oldukları alanda uygulanan kalite ve müşteri hizmeti gerekliliklerine uymak, iç ve dış müşteri beklentilerini karşılamak,

Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımları, akılcı ve hızlı uygulamaları, genç, dinamik ve modern ekibi ile Elektronik Cihazlar, Müşteri Memnuniyeti konularında her zaman sektör liderliğini hedeflemektedir.